007 - Emporeiò - Marco 01 bw

Grecia - Santorini - Agosto 2004 / 007 - Emporeiò - Marco 01 bw