San Diego - Spiaggia - 1

California / San Diego - Spiaggia - 1